top of page
This is a group exhibition titled "In Red. 100 years from the Gallipolis Battle" with 31 participating artists from Greece, Turkey, Australia and New Zealand.
 
Opening: June 12, 2015, 20:00
Duration: June 12 – July 19, 2015
 
Participating artists:
Merv Appleton, Karen Barbouttis, Sue Mac Dougall, Stefanos Epitropou, Vasilis Zografos, Paolo Incarnato, Antigoni Kavvatha, Panagiotis Kalogiannis, Dimitris Karlaftopoulos, Yiannis Kastritsis, Thalia Kerouli, Nikos Kokkalis, Apostolos Kotoulas, Kaily Koutsogiannis, Sotiris Lioukras, Jane Long, Alexandros Maganiotis, Dimitris Merantzas, Nikolas Bliatkas, Irfan Onurmen, George Pallis, Stavros Panagiotakis, Antonis Papadopoulos, Lila Papoula, Natassa Poulantza, Sotiris Sorogas, Anneta Spanoudaki, Nikos Terzis, Giorgos Tsakiris, Giorgos Tserionis, Eirini Christoforidou
 
Curated by:
Yannis Bolis, Art Historian / State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki
Nikolas Bliatkas, Visual Artist
Scientific Partner
Vlasis Vlasidis, Assistant Professor / Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies / University of Macedonia

Press

bottom of page